Contributie

Contributie

Om deel te kunnen nemen aan de Carmel Handbalschool Drenthe zijn kosten verbonden. Deze kosten worden naast de rechten en plichten van zowel de Carmel Handbalschool Drenthe als ook het talent vastgelegd in een talentencontract. 


Het talentencontract wordt aangegaan voor de periode van 1 september t/m 30 juni. Jaarlijks wordt dit contract stilzwijgend verlengd.


Afhankelijk van het aantal zaaltrainingen en krachttrainingen per week wordt de contributie vastgesteld. De contributie wordt d.m.v. automatische incasso geïnd in september en februari.


De contributie is inclusief de zaalhuur, trainerskosten, krachtruimte, medische begeleiding (fysio), adviezen van een voedingscoach en een mentale coach .
De contributie is exclusief bijdrage kledingpakket, trainingskamp en eventuele toernooien.Opzeggen lidmaatschap


Opzeggen kan vóór 1 februari en vóór 1 juli van elk jaar door een mail te sturen naar info@carmelhandbalschooldrenthe.nl. Niet tijdig opzeggen betekent dat de contributieverplichting blijft gelden tot het volgende afmeldmoment.


Mocht er door onverwachte situaties niet meer voldaan kunnen worden aan de financiële verplichtingen dan kan er een betalingsregeling worden aangevraagd. Het spreekt uiteraard voor zich dat dit vertrouwelijk wordt behandeld.